Tin nhanh 21h - 10/7/2019

  • Tin nhanh 21h ngày 10/7/2019 với nội dung chính: Khánh Hòa tháo dỡ tường số 4 dự án Đồi Xanh Nha Trang;...