Tin tức 11h30 VTV9 - 11/01/2020

  • Tin tức 11h30 VTV9 - 11/01/2020 với nội dung: Lội nước giữa mùa khô; Cẩn trọng với mứt tết mang danh "handmade"...