Tin tức 11h30 VTV9 - 11/9/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 - 11/9/2019 với nội dung: Cẩn trọng với nước lũ lên nhanh; Apple ra mắt các mẫu Iphone 11...