Tin tức 11h30 VTV9 - 12/7/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 12/7/2019 với nội dung chính: Chủ đầutư 8 dự án ma có dấu hiệu lừa đảo; Bất cập từ chủ trương thu phí không dừng;...