Tin tức 11h30 VTV9 - 16/5/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 - 16/5/2019 với nội dung: Cử tri TP.HCM đề xuất cách tính lại giá điện; TP.HCM đề xuất giải pháp giảm 70% hồ sơ nhà đất trễ hẹn...