Tin tức 11h30 VTV9 - 18/5/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 VTV8 ngày 18/5/2019 với nội dung chính: Khai nhận giết người 2 thi thể trong thùng nhựa ở Bình Dương; Ô nhiễm sông cái Hậu Giang giữ mía hay giữ môi trường;...