Tin tức 11h30 VTV9 - 23/6/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 23/6 với nội dung đáng chú ý: Mua bán trẻ em núp bóng cho nhận con nuôi; Phà Vàm Cống sắp ngừng hoạt động;...