Tin tức 11h30 VTV9 - 23/8/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 23/8/2019 với nội dung chính: Tiếp tục xét xử Nguyễn Hữu Linh Tội dâm ô; Hâu Giang xác heo chết trôi tràn lan trên kênh, rạch;...