Toàn cảnh 24h - 08/11/2019

  • Toàn cảnh 24h ngày 08/11/2019 với nội dung chính: Bão số 6 hướng vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa; TP.HCM truy xét băng nhóm chém tử vong quân "Xa lộ";...