Toàn cảnh 24h - 23/6/2019

  • Toàn cảnh 24h - 23/6/2019 với nội dung: Khắc phục vỉa hè hư hỏng; Phát hiện gần 200 đối tượng sử dụng ma túy...