Toàn cảnh 24h tối - 19/01/2021

  • Toàn cảnh 24h tối - 19/01/2021 với nội dung: Lấy khối u cho bệnh nhân bị tổn thương ở tim; Indonesia đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng...