Toàn cảnh 24h trưa - 30/7/2020

  • Toàn cảnh 24h trưa ngày 30/7 với nội dung chính: TP.HCM kiểm soát phòng dịch chặt chẽ tại các bệnh viện;...