viêm thanh quản

Cảnh giác với bệnh nấm thanh quản

Cảnh giác với bệnh nấm thanh quản

VTV.vn - Nấm thanh quản là một hình thái viêm thanh quản đặc hiệu do các vi nấm gây ra.