TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 01/3/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 01/3/2015: Ăn trưa và cùng trò chuyện với khách mời đặc biệt "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng.