TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 01/6/2015

  • Chương trình Bữa trưa vui vẻ ngày 01/6/2015 với khách mời bé Bảo Ngọc và bạn nhảy Đăng Quân. Đến ăn trưa cùng nhà hàng Bữa trưa vui vẻ hai khách mời "đặc biệt" đã dành tặng khán giả những tiết mục văn nghệ vô cùng thú vị.