TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 08/3/2015

  • Bữa trưa vui vẻ - 08/3/2015: Hòa chung không khí ngày Quốc tế phụ nữ (08/3), nhà hàng Bữa trưa vui vẻ đã chuẩn bị một thực đơn đặc biệt với sự tham gia cả tất cả các nhân viên và khách mời là ca sĩ Hàn Quốc Hari Won.