TV& VIDEO

Ghế không tựa: Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý

  • Đến với chương trình Ghế không tựa, Lê Cát Trọng Lý có nhiều chia sẻ về cuộc sống, con đường âm nhạc của riêng mình. Đặc biệt, nữ ca sĩ Chênh vênh lần đầu tiên bày tỏ cụ thể về chuyện tình cảm.