TV& VIDEO

Sống khác: Làng trên sông

  • Sống khác với chủ đề Làng trên sông cùng nhân vật trải nghiệm Nguyễn Hoàng Dũng, sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - Á quân Giọng hát Việt 2015.