Hoa Thúy

Tình khúc Bạch Dương - Tập 34: Quyên, Quang ngớ người khi biết Linh - Diệu Anh yêu nhau

Tình khúc Bạch Dương - Tập 34: Quyên, Quang ngớ người khi biết Linh - Diệu Anh yêu nhau

VTV.vn - Cuối cùng, Quang, Quyên, Vân cũng biết Linh và Diệu Anh yêu nhau. Họ không thể tưởng tượng ra lại có sự trùng hợp trái ngang này.