Cải tạo hầm ga - sáng kiến vì thành phố không ngập nước

Cải tạo hầm ga - sáng kiến vì thành phố không ngập nước

VTV.vn - Quận Bình Tân, một địa bàn có nhiều điểm ngập úng tại TP.HCM đã trình xét sáng kiến cấp thành phố đối với nội dung cải tạo hầm ga thu nước mặt, ngăn mùi, ngăn triều.