Phương pháp TOT - Xóa mặc cảm són tiểu ở phụ nữ

Phương pháp TOT - Xóa mặc cảm són tiểu ở phụ nữ

VTV.vn - Phẫu thuật TOT điều trị són tiểu ở phụ nữ là kỹ thuật được ứng dụng phổ biến ở các nước phát triển, xâm lấn tối thiểu song mang lại kết quả điều trị tối ưu.