Chuyên mục

Ý kiến trái chiều về giá điện 4 khung

VTV.vn - Bộ Công Thương đưa ra dự thảo bảng giá điện 4 khung để tính cho 4 khu vực có tần số bức xạ Mặt trời khác nhau tuy nhiên, đang có nhiều ý kiến trái chiều về dự thảo này.

Xem thêm