Ông Sáu Châu và những bệnh nhân tâm thần

Ông Sáu Châu và những bệnh nhân tâm thần

VTV.vn - Câu chuyện về người đàn ông hơn 60 tuổi, nhưng đã có 23 năm nuôi dưỡng và chữa bệnh cho người bị tâm thần tại Ninh Thuận bằng tình yêu thương bao la.