TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 21/10/2018

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 21/10/2018 với những nội dung chính: Công tác phòng chống tham nhũng tại Quảng Ngãi; Đà Nẵng lúng túng trong việc xử lý 2 nhà máy thép;...