TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 15/02/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 15/02/2019 với nội dung chính: Liên kết kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Hàng không Việt Nam đạt điều kiện bay thẳng đến Mỹ;...