TV& VIDEO
Biểu giá quảng cáo năm 2019 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam

Biểu giá quảng cáo năm 2019 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam

VTV.vn - Thông báo về ban hành Biểu giá quảng cáo năm 2019 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam.