TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ
Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam

VTV.vn - Thông báo số 01/2018 về ban hành Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam