TV& VIDEO
Nhà máy thép kiện UBND thành phố Đà Nẵng

Nhà máy thép kiện UBND thành phố Đà Nẵng

VTV.vn - Công ty cổ phần thép Dana Ý và Dana Úc đã khởi kiện UBND thành phố ra tòa và yêu cầu bổi thường thiệt hại 400 tỷ đồng vì đóng cửa 2 nhà máy thép.