TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ
Nâng cao nhận thức về BHXH tự nguyện cho miền núi

Nâng cao nhận thức về BHXH tự nguyện cho miền núi

VTV.vn - Dù có tăng, nhưng số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn khiêm tốn, nhất là ở khu vực miền núi. Hiện công tác tuyên truyền vẫn được thực hiện kiên trì tại khu vực này.