TV& VIDEO
Châu Âu phạt tiền người không tiêm ngừa COVID-19

Châu Âu phạt tiền người không tiêm ngừa COVID-19

VTV.vn - Một số nước châu Âu áp dụng một biện pháp cực kỳ mạnh mẽ là phạt tiền những ai không chịu đi tiêm chủng ngừa COVID-19 cho đến khi họ chịu chấp nhận đi tiêm chủng.