TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ
Tăng cường phối hợp truyền thông giữa VTV8 và các tỉnh Tây Nguyên

Tăng cường phối hợp truyền thông giữa VTV8 và các tỉnh Tây Nguyên

VTV.vn - Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) vừa tổ chức Hội nghị phối hợp thông tin truyền thông với các tỉnh khu vực Tây Nguyên.