TV& VIDEO
Dấu ấn VTV8

Dấu ấn VTV8

VTV.vn - Nằm ở giữa hai đầu đất nước, với vị trí địa lí và lịch sử tương đối đặc biệt, miền trung tây nguyên luôn được coi là vùng đất "vàng" cho phim tài liệu.