TV& VIDEO
Nuôi cá tầm thương phẩm trên lòng hồ thủy điện

Nuôi cá tầm thương phẩm trên lòng hồ thủy điện

VTV.vn - Mô hình nuôi cá tầm thương phẩm tập trung tại các lòng hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.