TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ
Khu thương mại tự do - Đòn bẩy du lịch Đà Nẵng

Khu thương mại tự do - Đòn bẩy du lịch Đà Nẵng

VTV.vn- Quyết sách quan trọng mà Quốc hội vừa thông qua về việc cho phép lập Khu Thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho thành phố này.