TV& VIDEO
Gia Lai đầu tư 140 tỷ đồng phát triển du lịch

Gia Lai đầu tư 140 tỷ đồng phát triển du lịch

VTV.vn - Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Chỉ tính riêng từ 2017 đến nay đã có gần 140 tỉ đồng được đầu tư cho mục tiêu này.