TV& VIDEO
Đà Nẵng: Nghịch lý khách du lịch tăng nhưng hướng dẫn viên du lịch thất nghiệp

Đà Nẵng: Nghịch lý khách du lịch tăng nhưng hướng dẫn viên du lịch thất nghiệp

VTV.vn - Một nghịch lý bộc lộ những hạn chế trong quản lý du lịch nói chung và quản lý hoạt động hướng dẫn viên du lịch nói riêng là lượng khách tăng nhưng HDV lại thất nghiệp.