TV& VIDEO
Quảng Nam: Yêu cầu thủy điện điều tiết xả nước

Quảng Nam: Yêu cầu thủy điện điều tiết xả nước

VTV.vn-Mùa khô bắt đầu cũng là lúc sản xuất nông nghiệp của các địa phương vùng hạ du Quảng Nam thiếu nước. Giải pháp phối hợp điều tiết xả nước của thủy điện lúc này là cần thiết.