TV& VIDEO
Sẽ tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019

Sẽ tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 157/2018/NĐ- CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2019, áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.