TV& VIDEO
Người Xê Đăng dựng nhà rông đón Tết

Người Xê Đăng dựng nhà rông đón Tết

VTV.vn - Để đồng bào vừa có nơi sinh hoạt tập trung, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Nam đã vận động người dân dựng lại nhà rông truyền thống.