TV& VIDEO
Làng địa đạo trong lòng đất

Làng địa đạo trong lòng đất

VTV.vn -Trong suốt thời gian (1965 - 1967) thế kỷ 20, quân và dân Vịnh Mốc ((Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã gan dạ, bất khuất, làm nên một làng hầm địa đạo huyền thoại trong lòng đất.