TV& VIDEO

Tin cuối ngày - 12/12/2018

  • Tin cuối ngày - 12/12/2018 với nội dung: Bình Định khắc phục hậu quả mưa lụt; Thiệt hại do mưa lớn tại Thừa Thiên Huế...