TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 20/10/2018

  • Bản tin 16h VTV8 ngày 20/10 với nội dung đáng chú ý: Quảng Ngãi bất an trên đường dẫn vào đường cao tốc; Nguyên nhân cá chết tại Lộc Hà, Hà Tĩnh;...