TV& VIDEO
Cách chức ông Lê Tấn Hùng - TGĐ công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Cách chức ông Lê Tấn Hùng - TGĐ công ty Nông nghiệp Sài Gòn

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định kỷ luật cách chức ông Lê Tấn Hùng, TGĐ công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (Sagri) vì vi phạm rất nghiêm trọng.