TV& VIDEO

Bản tin giá cả thị trường - 11/12/2018

  • Bản tin giá cả thị trường ngày 11/12 với nội dung: Rau xanh tại thị trường Đà Nẵng, Quảng Ngãi tăng giá;...