TV& VIDEO

Bản tin giá cả thị trường - 18/10/2018

  • Bản tin giá cả thị trường ngày 18/10 với nội dung đáng chú ý: Công bố tiêu chuẩn quốc gia cho thịt mát; Đề xuất dừng phát triển mới dự án Condotel;...