TV& VIDEO
Quảng Trị: Tái thiết sản xuất sau thiên tai

Quảng Trị: Tái thiết sản xuất sau thiên tai

VTV.vn - Công cuộc tái thiết sản xuất sau bão lũ ở Quảng Trị đang được chính quyền địa phương đặt ra cấp bách, để từng bước ổn định cuộc sống người dân.