TV& VIDEO
Khó khăn trong bảo vệ rừng tại các dự án lâm nghiệp

Khó khăn trong bảo vệ rừng tại các dự án lâm nghiệp

VTV.vn - Nếu tỉnh Đắk Lắk không có các giải pháp quyết liệt, e rằng việc thực thi các cơ chế chính sách về quản lý bảo vệ rừng bền vững sẽ khó đạt được mục tiêu.