TV& VIDEO
Việt Nam ở top 10 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu

Việt Nam ở top 10 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu

VTV.vn - Theo báo cáo của Germanwatch tại Hội nghị Biến đổi khí hậu diễn ra ở Katowice (Ba Lan), Việt Nam hiện nằm ở top 10 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu.