TV& VIDEO
Quảng Nam đề nghị dời Năm du lịch quốc gia sang năm 2023

Quảng Nam đề nghị dời Năm du lịch quốc gia sang năm 2023

VTV.vn - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chuẩn bị gửi văn bản lên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đề nghị cho phép Quảng Nam dời thời gian đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022 sang năm 2023.