TV& VIDEO
Đào tạo nhân lực cho nông nghiệp công nghệ cao

Đào tạo nhân lực cho nông nghiệp công nghệ cao

VTV.vn-Gắn kết với doanh nghiệp để xác định đúng nhu cầu của thị trường lao động, đào tạo theo địa chỉ tuyển dụng - nhiều trường đại học đang chuyển hướng trong cách thức đào tạo.