TV& VIDEO
Đường tới Angkor Thom

Đường tới Angkor Thom

VTV.vn - Chỉ mới là 1 clip khởi đầu cho sự tốt đẹp mà bộ phim tài liệu "Hy sinh", hành trình bắt đầu từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, chạm vào đất bạn Cam Pu Chia, đền Angkor Thom.