TV& VIDEO

Bài học kinh nghiệm lựa chọn mục tiêu đột phá của du lịch Quảng Nam

Trọng HoàngCập nhật 19:09 ngày 19/12/2020

VTV.vn-Du lịch tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, đây cũng là bài học, cơ hội để tạo nên những bước đột phá cho chu kỳ phát triển mới của ngành du lịch tỉnh.

5 năm trước, lần đầu tiên tỉnh Quảng Nam quyết định chọn du lịch - dịch vụ làm mũi nhọn của nền kinh tế. Đây là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhờ xác định rõ mục tiêu, đề ra những bước đi thích hợp, như cơ cấu lại sản phẩm ngành du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, liên kết các loại hình dịch vụ… Quảng Nam đã thu được thành công lớn, từng bước khẳng định là trung tâm du lịch của cả nước và thế giới.

Lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Nam là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch, cũng từ Nghị quyết này đã giúp Quảng Nam làm sáng tỏ hơn các chương trình đầu tư, phát triển, được cụ thể hóa bằng Nghị quyết chuyên đề, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, cả về quy mô và chất lượng. Nhờ vậy, ngành du lịch Quảng Nam đã có mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng trong những năm qua, bình quân đạt gần 20%/mỗi năm… Theo đó, khách du lịch, tham quạn lưu trú trên địa bàn tỉnh tăng nhanh; từ 3,8 triệu lượt vào năm 2015 lên gần 7,8 triệu lượt người vào năm 2019, trong đó khách quốc tế chiếm trên 60%...

Năm 2019, riêng doanh thu từ du lịch Quảng Nam đạt 6.200 tỷ đồng, thu nhập xã hội đạt trên 14.500 tỷ đồng, đóng góp vào GRDP của tỉnh ước đạt 7,1%, từng bước trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thực sự. Du lịch - dịch vụ phát triển đã tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Tính đến năm 2019, ngành Du lịch đã giải quyết việc làm cho khoảng 18 nghìn lao động, bao gồm 14 nghìn lao động trực tiếp. Các khu du lịch trọng điểm được chú trọng đầu tư, một số khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú quy mô lớn và đẳng cấp quốc tế được xây dựng. Mặc dù năm 2020 du lịch Quảng Nam cũng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong xu hướng chung, tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để tạo nên những bước đột phá, động lực, nguồn lực và chu kỳ phát triển mới...

Doanh thu xã hội từ du lịch tăng mạnh đã góp phần tăng cao thu nhập bình quân đầu người và từ năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã tự chủ được ngân sách, có đóng góp về Trung ương. Phát huy bài học kinh nghiệm từ những kết quả đạt được, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 22 vừa qua, Quảng Nam tiếp tục lựa chọn dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!