TV& VIDEO

Bình Định di dời các cơ sở giết mổ gia cầm nhỏ lẻ

Hoàng Thư, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 17:52 ngày 18/04/2018

VTV.vn - Nhằm thực hiện triệt để việc di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tới các khu giết mổ tập trung, Bình Định đã đầu tư gần 40 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nhỏ lẻ.

Tỉnh Bình Định hiện có khoảng 50 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tự phát nằm trong khu dân cư với hơn 200 lao động có thu nhập từ nghề này. Vì nằm trong khu dân cư nên nước xả thải từ hoạt động giết mổ gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu vực dân cư. Cùng với việc kêu gọi đầu tư các cơ sở giết mổ tập trung, tỉnh Bình Định đã có đề án hỗ trợ các hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ di dời tới nơi tập trung. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ chi phí tháo dỡ 3 triệu đồng, chi phí vận chuyển sản phẩm sau khi giết mổ, phí dịch vụ giết mổ và phí kiểm soát giết mổ 100% trong năm đầu tiên và 50% năm thứ 2. Tổng kinh phí thực hiện đề án di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong các khu dân cư vào nhà máy giết mổ động vật tập trung tại thành phố Quy Nhơn là gần 40 tỷ đồng.

Dự kiến đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới hai nhà máy giết mổ động vật tập trung tại tỉnh Bình Định sẽ đi vào hoạt động với quy mô lên tới 3000 con gà, gần 100 con bò, khoảng 800 con heo mỗi ngày.