TV& VIDEO

Chủ tịch nước: Tập trung xét xử nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng

VTV8Cập nhật 13:18 ngày 09/01/2018

Ảnh: VOVNews

VTV.vn - Sáng 9/1 tại Hà Nội, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Tòa án xét xử nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả mà Tòa án nhân dân các cấp đã đạt được trong năm qua, đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch nước đề nghị Tòa án các cấp bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật. Trong thời gian tới, Tòa án các cấp cũng cần chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong công tác xét xử, khắc phục việc để các vụ án quá hạn và hạn chế tới mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Toà án. Chủ tịch nước đề nghị Tòa án các cấp cần đặc biệt chú ý tới công tác xét xử các vụ án, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Chủ tịch nước chỉ rõ, Tòa án cần chú trọng công tác cải cách hành chính, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện, công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác của Tòa án nhân dân các cấp.

Hệ lụy từ chính sách một con của Trung Quốc

VTV.vn - Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề dân số nghiêm trọng như: dân số già hóa, mất dần lực lượng lao động, mất cân bằng giới vì chính sách một con.