TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Công nghiệp văn hóa - Đòn bẩy để phát triển kinh tế

Đỗ Vinh, Mai KhươngCập nhật 21:06 ngày 02/12/2022

VTV.vn - Phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, góp phần vào việc thực hiện định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 2021 – 2030.

Du lịch và văn hóa có mối quan hệ mật thiết thúc đẩy lẫn nhau. Phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa góp phần vào việc thực hiện định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 2021 – 2030 như được đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. 

Thực tế cho thấy, thông qua việc tiêu dùng các sản phẩm văn hóa của nhiều quốc gia, đã từng bước khẳng định vị thế thương hiệu của các quốc gia đó và định vị thương hiệu các trung tâm công nghiệp văn hóa tại cấp độ địa phương.

Tại thành phố Đà Nẵng, nhờ phát huy được những lợi thế vốn có, thành phố này đã bước đầu xây dựng được các ngành công nghiệp văn hóa, không chỉ tạo đòn bẩy để phát triển kinh tế mà còn góp phần định vị thương hiệu cho thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tết ấm của ngư phủ Hoàng Sa

VTV.vn - Tại làng biển Gành Cả, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, nơi có nhiều tàu cá đánh bắt dài ngày ở vùng biển Hoàng Sa, Tết là thời gian các ngư dân trở về đoàn tụ với gia đình.