TV& VIDEO

Khánh Hòa: Năm học 2018-2019 thiếu gần 650 giáo viên

Hoàng Thư, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 16:22 ngày 12/09/2018

VTV.vn - Trong năm học 2018-2019, toàn tỉnh Khánh Hòa còn thiếu gần 650 giáo viên ở các bậc học, chiếm 1/3 tổng số giáo viên hiện có.

Năm học này, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa được giao biên chế là 18.390 người. Tuy nhiên, do số lượng học sinh tăng nên nhu cầu thực tế số lượng giáo viên cần chiếm đến 1/3 tổng số giáo viên hiện có, tập trung chủ yếu ở bậc học mầm non và tiểu học. Để đảm bảo việc dạy và học, các địa bàn là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, Ninh Hòa sẽ xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên. Các huyện Cam Lâm. Diên Khánh, Cam Lâm, thành phố Nha Trang, Cam Ranh do chủ trương tinh giản biên chế không thể tuyển dụng giáo viên nên ngành phải bố trí giáo viên theo phương án sắp xếp lại trường, lớp nhất là các điểm phụ.

Dự kiến, năm học 2019-2020, ngành giáo dục Khánh Hòa mới xây dựng kế hoạch tuyển dụng để thay thế những giáo viên nghỉ hưu.