TV& VIDEO

Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX

Văn Đức - Văn Phát (VTV8)Cập nhật 06:48 ngày 03/10/2019

VTV.vn - Sáng 2/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX đã khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ 11.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX đã khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều vấn đề liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy đầu tư công. Đồng thời, bàn và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Ngoài một số nội dung quy định về chế độ mức phụ cấp đối với cán bộ viên chức, người có công cách mạng, chế độ khen thưởng đối với các đơn vị vượt thu, trong kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tập trung thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng về phê duyệt, xem xét hàng loạt các công trình dự án đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch ngân sách, phân bổ vốn. Đặc biệt thành các đề án về sắp xếp chính quyền cơ sở theo hướng tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, theo đó, Quảng Nam sẽ thành lập mới thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hương An, công bố đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, thông qua các quy định về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!