TV& VIDEO

Mô hình thẻ thưởng, phạt đối với cán bộ công chức Đà Nẵng

Văn Chương, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 15:58 ngày 17/05/2018

VTV.vn - Kể từ khi áp dụng quy chế thẻ thưởng phạt, cán bộ công chức viên chức thuộc Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) quản lý làm việc trách nhiệm và cẩn trọng hơn hẳn.

Năm 2017 vừa qua, UBND Quận Thanh Khê đã áp dụng dùng thẻ thưởng phạt trong việc đánh giá chất lượng công việc của cán bộ công chức. Cụ thể "thẻ xanh" dành cho hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ hoặc lần đầu trong thực thi công vụ, "thẻ vàng" áp dụng hành vi vi phạm ở mức độ nặng, nghiêm trọng và sau khi cá nhân đó đã nhận hai "thẻ xanh". Và "thẻ hồng" được dùng để khen thưởng, áp dụng đối với các trường hợp có thành tích xuất sắc trong thực thi công vụ được tập thể ghi nhận. Các loại thẻ này là một trong những cơ sở để bình xét thi đua cuối năm, bước đầu áp dụng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ công chức và người lao động của quận Thanh Khê.

Chủ tịch UBND quận Thanh Khê là người trực tiếp ký các thẻ thưởng phạt và Phòng Nội vụ quận sẽ là cơ quan giúp việc trong công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu ban hành thẻ. Phần lớn những cá nhân nhận thẻ xanh, thẻ vàng là chuyên viên mắc lỗi "không tham gia hướng dẫn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công dân". Nhiều Chủ tịch UBND phường, thủ trưởng đơn vị cũng bị rút thẻ phạt do quản lý, điều hành công việc, để công chức viên chức dưới quyền mắc sai phạm trong thực thi công vụ được giao. Trong năm 2017, Quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã có 15 cá nhân nhận thẻ xanh, 5 cá nhân nhận thẻ vàng và 4 tập thể được nhận thẻ hồng.

Kể từ khi áp dụng quy chế thẻ thưởng phạt này, cán bộ công chức viên chức thuộc quận Thanh Khê quản lý làm việc trách nhiệm và cẩn trọng hơn hẳn, bởi dù mới chỉ thí điểm trong năm 2017 nhưng thực hiện rất công minh, không vị nể ai cả. Hiệu quả thấy rõ, đó là từ một quận đứng thứ 6/7 trong bảng xếp hạng cải cách thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng thì năm 2017 vươn lên vị trí dẫn đầu, và từ đầu năm 2018 đến nay chưa có trường hợp nào bị thẻ phạt.