TV& VIDEO

Người H’rê ở Quảng Ngãi tiết giảm thời gian ăn Tết

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 21:32 ngày 05/03/2018

VTV.vn - Khác với các năm trước, năm nay, người H'Rê ở Quảng Ngãi tổ chức ăn Tết sớm hơn và cũng không còn ăn Tết kéo dài cả tháng mà rút ngắn thời gian.

Theo thông lệ, sau mùng 10 tháng Giêng Âm lịch, khi Tết Việt đã qua thì người H'Rê ở các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi mới ăn Tết truyền thống. Khác với các năm trước, năm nay, người H'Rê ở Quảng Ngãi tổ chức ăn Tết sớm hơn. Nhờ thế, tình trạng học sinh người dân tộc thiểu số nghỉ học do phong tục ăn Tết muộn và kéo dài cả tháng của người H’ Rê diễn ra trong nhiều năm qua nay đã không còn, người lớn thì tập trung lao động sản xuất. Đây là kết quả có được trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tự nguyện rút ngắn thời gian tổ chức ăn Tết truyền thống.