TV& VIDEO

Nhiều yếu kém trong cơ quan thanh tra của Ngân hàng Nhà nước

Mạnh HùngCập nhật 13:22 ngày 03/09/2017

VTV.vn - Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của NHNN từ 2010-2015 có nhiều vi phạm

Theo Thanh tra Chính phủ, công tác giám sát từ xa của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua chưa tổng hợp và phân tích sâu sắc các báo cáo của tổ chức tín dụng để đánh giá chính xác các nội dung như Diễn biến về cơ cấu tài sản nợ và tài sản có; chất lượng tài sản có; vốn tự có; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh...

Về công tác thanh tra, kiểm tra, việc lựa chọn đối tượng thanh tra tại kế hoạch thanh tra chi tiết của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng chưa phù hợp với định hướng.

Hệ thống tín dụng có nhiều tiềm ẩn rủi ro nhưng Ngân hàng Nhà nước chưa có giải pháp tiến hành thanh tra đồng bộ và kịp thời; không rà soát và phối hợp với kết quả giám sát từ xa để xây dựng kế hoạch.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định một số kết luận thanh tra việc kiến nghị, xử lý của các Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước TPHCM... đối với các vi phạm chưa nghiêm theo quy định của pháp luật; chưa kịp thời có biện pháp xử lý, chấn chỉnh hữu hiệu đối với một số tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả. Các tổ chức tín dụng có nhiều vi phạm nhưng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa kịp thời phát hiện để xử lý, ngăn chặn.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chậm ban hành quyết định đặt các tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho rằng các văn bản hướng dẫn về kê khai và công khai tài sản, thu nhập của Ngân hàng Nhà nước không tuân thủ các quy định. Điều này dẫn tới việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của Ngân hàng Nhà nước hàng năm chưa đúng về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, chậm thời gian.

Ngay sau khi kết luận trên được công bố, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản thừa nhận những yếu kém, tồn tại và cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này, với các giải pháp và lộ trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Cơ quan Thanh tra, nâng cao khả năng cảnh báo sớm đối với những rủi ro, tăng cường năng lực, đạo đức thực thi công vụ của đội ngũ thanh tra và giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu.

Miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão số 6

VTV.vn - Bão số 6 đã đi qua và để lại những thiệt hại cho các tỉnh miền Trung. Hiện công tác khắc phục cũng đang được các tỉnh khẩn trương triển khai.