TV& VIDEO

Nông dân Quảng Trị bán lúa sạch tại ruộng

Đoàn Thắng, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 11:34 ngày 05/10/2017

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân trồng lúa ở tỉnh Quảng Trị rất phấn khởi khi lúa thu hoạch được doanh nghiệp thu mua ngay tại tại chân ruộng.

Mô hình trồng lúa hữu cơ tại Quảng trị được triển khai thử nghiệm trên gần 200 ha đất không bị ô nhiễm tại hai huyện Gio Linh và Cam Lộ. Người trồng lúa phải tham gia vào mô hình liên kết sản xuất lúa sạch. Tuy có sâu và rầy gây hại nhưng mật độ không đáng kể. Năng suất có thấp nhưng người nông dân vẫn thu lợi 28,2 triệu đồng/1 ha, cao hơn sản xuất lúa chất lượng cao canh tác truyền thống gần 7 triệu đồng/1ha.

Mô hình trồng lúa hữu cơ tại Quảng Trị đang tạo chuyển biến và nâng cao nhận thức về sản xuất lúa an toàn cho bà con nông dân. Với quy trình sản xuất không sử dụng phân bón vô cơ, không thuốc bảo vệ thực vật đã góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mô hình góp phần xây dựng chuỗi giá trị trong việc sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, phục vụ nhu cầu xuất khẩu thông qua liên kết giữa doanh nghiệp và các hợp tác xã.

Quảng Trị: Ô nhiễm từ các cơ sở hấp sấy cá

VTV.vn - Các cơ sở hấp sấy cá nằm giữa các khu dân cư tại Quảng Trị đang có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn vệ sinh thực phẩm.