TV& VIDEO

Phú Yên yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh dự án "New City Việt Nam" trước 31/8

Nguyên Linh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 09:35 ngày 12/06/2018

VTV.vn - UBND tỉnh Phú Yên vừa có thông báo kết luận về hồ sơ đánh giá tác động môi trường và triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam.

Theo kết luận của UBND tỉnh Phú Yên, dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam không còn phù hợp với tình hình thực tế. Mặt khác, một số nội dung trong hồ sơ đánh giá tác động môi trường mà nhà đầu tư trình thẩm định chưa phù hợp với giấy chứng nhận đầu tư. Vì vậy, tỉnh Phú Yên yêu cầu nhà đầu tư xây dựng báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án, nêu rõ quy mô, tiến độ, năng lực thực hiện dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên thẩm định. Nếu quá  ngày 31/8/2018, không hoàn thành nội dung yêu cầu thì xem như không còn nhu cầu đầu tư tại khu vực này và đồng ý việc UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định, không khiếu nại, khiếu kiện.

Trước đó, dư luận rất bất bình về những vi phạm có liên quan đến rừng phòng hộ trong quá trình triển khai dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam tại khu vực ven biển, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong đó, sai phạm nghiêm trọng nhất là dự án triển khai khi Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ mà đã tự ý chặt phá rừng. Vào cuối năm 2017, sau khi Thanh tra Chính phủ kiểm tra và có kết luận chính thức xác định diện tích rừng thực tế bị chặt phá là 40 ha. Trong đó, Công ty TNHH New City Việt Nam tự ý khai thác 2,7 ha, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho phép khai thác không đúng quy định hơn 37 ha.