TV& VIDEO

Quảng Nam triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

TTXVNCập nhật 15:56 ngày 17/05/2018

Ngày 17/5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 896 tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị.

VTV.vn - Sáng nay (17/5) tại Quảng Nam vừa diễn ra Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt mục tiêu, yêu cầu, tại hội nghị, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 896; tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan chuẩn bị điều kiện cần thiết thực hiện việc lắp đặt trang thiết bị, phục vụ kết nối, chia sẻ khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, bố trí cán bộ có kiến thức công nghệ thông tin nhằm sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm thuộc dữ liệu quốc gia về dân cư…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) - Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã trình bày các báo cáo như: Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; công bố Quyết định số 3605/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 896 tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 896 và quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản thủ hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2018-2020; đánh giá tổng quan dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.